Serveis

Amb tots els serveis que a continuació us descrivim, podem oferir-vos una proposta a mida en funció de les vostres necessitats, des de l’opció de fer “claus en mà“ fins a la contractació de només un o alguns serveis. Tot això per a la indústria, locals comercials, comunitats de propietaris i habitatges.

Electricitat

Climatització

Contra incendis

Enginyeria

Telecomunicacions

Manteniment

Energies renovables

Automatismes

Seguretat

Aigua

Petrolieres

Aire comprimit