Instal·lació i legalització carregadors per a cotxes elèctrics

Us mostrem unes imatges de l’última instal·lació de carregadors per a cotxes elèctrics 🚗 🌱 que hem fet aquesta setmana. Aquesta vegada ens hem decantat per la marca Ingeteam i la veritat és que són magnífics! 🤩 S’han instal·lat i legalitzat tres carregadors dobles, amb 22 kW per a cada presa de corrent i amb el cable […]

Instal·lació de 9 mòduls fotovoltaics a la coberta d’un habitatge

Instal·lació de 9 mòduls fotovoltaics a la coberta d’un habitatge: – Estructura coplanar a coberta – 9 panells solars de 455Wp amb optimitzadors – 4.095 Wp de planta – Inversor monofàsic híbrid de 3.68kW – Instal·lació d’una bateria de 5kWh – Rendiment previst de la instal·lació de 5.600kWh/any – Reducció de 38t de CO2 durant […]

Instal·lació de 14 mòduls fotovoltaics a la coberta d’un habitatge

Instal·lació de 14 mòduls fotovoltaics a la coberta d’un habitatge: – Estructura coplanar a coberta – 14 panells solars de 455Wp amb optimitzadors – 6.370 Wp de planta – Inversor trifàsic híbrid de 6kW – Instal·lació d’una bateria de 10kWh – Rendiment previst de la instal·lació de 9.700kWh/any – Reducció de 65t de CO2 durant […]

A banda de posar-ne, també ens en posem

No pots recomanar un producte als teus clients si tu mateix no l’utilitzaries. Així que nosaltres també ens hem passat a la #fotovoltaica #energiarenovable – Estructura coplanar en coberta de panell Sandwich – 12 panells solars de 455Wp – 5.460 Wp de planta – Inversor trifàsic híbrid de 5kW – Rendiment de la instal·lació de 7.500kWh/any – […]

NOVA NORMATIVA PEL FOMENT DE LA MOBILITAT ELÈCTRICA 🔋🚘 ⚡

L’estat va aprovar el nou Reial decret llei 29/2021, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit energètic pel foment de la mobilitat elèctrica. Aquestes mesures, entre d’altres, consisteix en l’obligatorietat de la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. QUI HI ESTÀ OBLIGAT? Tots els edificis privats no residencials (indústries, oficines, supermercats, hotels, etc.) que disposin […]

SISTEMA D’EXTINCIÓ AUTOMÀTICA PER A ARMARIS ELÈCTRICS

Molts dels incendis 🔥 que es generen als establiments (especialment a les naus industrials 🏭) tenen el seu focus en el quadre elèctric general i els seus subquadres ⚡. Aquest tipus d’incendi solen venir degut a un excés de potència de la línia elèctrica i la protecció elèctrica no hagi actuat o ve un mal […]

Instal·lació de semàfors i enllumenat LED a Sant Salvador de Guardiola (Manresa)

Instal·lació de semàfors 🚦 per la regulació del trànsit de vehicles i de vianants, així com la substitució de l’enllumenat antic 💡 per lluminàries del tipus LED, al Polígon Industrial de Salelles, al municipi de Sant Salvador de Guardiola (Manresa). Aquestes actuacions han consistit en els següents treballs: Instal·lacions de cablejat soterrat 🏗️ Instal·lació de les […]

Auditoria Energètica

Vols estalviar diners? La seva empresa necessita una auditoria energètica segons el Reial Decret 56/2016? Vols conèixer l’estat energètic que es troba el seu negoci? Podem realitzar un estudi energètic de les seves instal·lacions per a conèixer quins són els seus usos, les seves deficiències i els seus punts forts. També proposarem les millores necessàries […]